Cyngor Cymuned
Community Council
Llandyrnog
Y wefan ar gyfer digwyddiadau a gwybodaeth ar gyfer Llandyrnog a’r cylch, Sir Ddinbych. The site for events and information in and around Llandyrnog, Denbighshire.
Cyfarfodydd Arlein neu mewn person yn cael ei gyhoeddi yn agosach i’r amser - cyfarfodydd yn cychwyn am 7.00y.h. Dyma dyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llandyrnog: Ebrill 19eg Mai 17eg Mehefin 21ain Gorffennaf 19eg Medi 20ain Hydref 18fed Tachwedd 15fed Rhagfyr 20ain
Cyfarfodydd Arlein neu mewn person yn cael ei gyhoeddi yn agosach i’r amser - cyfarfodydd yn cychwyn am 7.00y.h. Dyma dyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llandyrnog: Ebrill 19eg Mai 17eg Mehefin 21ain Gorffennaf 19eg Medi 20ain Hydref 18fed Tachwedd 15fed Rhagfyr 20ain
Cyngor Cymuned
Community Council
Llandyrnog
Y wefan ar gyfer digwyddiadau a gwybodaeth ar gyfer Llandyrnog a’r cylch, Sir Ddinbych. The site for events and information in and around Llandyrnog, Denbighshire.