Cyngor Cymuned
Community Council
Llandyrnog
Y wefan ar gyfer digwyddiadau a gwybodaeth ar gyfer Llandyrnog a’r cylch, Sir Ddinbych. The site for events and information in and around Llandyrnog, Denbighshire.
Councillors Secretary: Mr R Bryn Davies, Bryn Ffolt, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4HN Chair: Ruth Griffith, Glanrafon, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4HB Vice-Chair: Gwilym Charles Evans, Glennydd, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4HB Violet Gwendolen Butler, The Coach House, Fron Yw, Llangwyfan, Nr Denbigh, LL16 4LU Arwyn Evans, Ysgubor Efa, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4LT John Francis McGuire, Bodlondeb, Llandyrnog, LL16 4HN Councillor Merfyn Parry, Ty Hwylfa, Lon Hwylfa, LL16 4HG 07836208446 - merfyn.parry@denbighshire.gov.uk Aled Vaughan Thomas, The Old Stables, Plas Bennett, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4EU Hazel Wright, Lodge Farm, Llangynhafal, Denbigh, LL16 4LP Elaine Williams, 2 Tan-y-fford, Llangwyfan, Denbigh, LL16 4LU Peter Gore-Rees, Henfelin, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4EU Anne Rowley Williams, Glyn Arthur, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4NB
Councillors Secretary: Mr R Bryn Davies, Bryn Ffolt, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4HN Chair: Ruth Griffith, Glanrafon, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4HB Vice-Chair: Gwilym Charles Evans, Glennydd, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4HB Violet Gwendolen Butler, The Coach House, Fron Yw, Llangwyfan, Nr Denbigh, LL16 4LU Arwyn Evans, Ysgubor Efa, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4LT John Francis McGuire, Bodlondeb, Llandyrnog, LL16 4HN Councillor Merfyn Parry, Ty Hwylfa, Lon Hwylfa, LL16 4HG 07836208446 - merfyn.parry@denbighshire.gov.uk Aled Vaughan Thomas, The Old Stables, Plas Bennett, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4EU Hazel Wright, Lodge Farm, Llangynhafal, Denbigh, LL16 4LP Elaine Williams, 2 Tan-y-fford, Llangwyfan, Denbigh, LL16 4LU Peter Gore-Rees, Henfelin, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4EU Anne Rowley Williams, Glyn Arthur, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4NB
Cyngor Cymuned
Community Council
Llandyrnog
Y wefan ar gyfer digwyddiadau a gwybodaeth ar gyfer Llandyrnog a’r cylch, Sir Ddinbych. The site for events and information in and around Llandyrnog, Denbighshire.