Cyngor Cymuned
Community Council
Llandyrnog
Y wefan ar gyfer digwyddiadau a gwybodaeth ar gyfer Llandyrnog a’r cylch, Sir Ddinbych. The site for events and information in and around Llandyrnog, Denbighshire.
Cysylltu efo Ni Clerc Y Cyngor: Mr Bryn Davies, Bryn Ffolt, Llandyrnog, LL16 4HN Ebost: rbrynd1@gmail.com
Cysylltu efo Ni Clerc Y Cyngor: Mr Bryn Davies, Bryn Ffolt, Llandyrnog, LL16 4HN Ebost: rbrynd1@gmail.com
Cyngor Cymuned
Community Council
Llandyrnog
Y wefan ar gyfer digwyddiadau a gwybodaeth ar gyfer Llandyrnog a’r cylch, Sir Ddinbych. The site for events and information in and around Llandyrnog, Denbighshire.